Saturday, March 21, 2015

KNOW THE TRUTH (THE CATHOLIC FAITH) VIDEOS IN FILIPINO

1. TUNGKOL SA PAGGAMIT NG REBULTO AT PAGSAMBA DITOhttp://www.youtube.com/watch?v=ilTQG0V9BCY&list=PLlw_mZ_sWtaBd1cB05jPstdPrulJEIbzk2. TUNGKOL SA PAGSAMBA KAY MARIA AT SA PANGINOONG DIYOShttp://www.youtube.com/watch?v=wPlWU1hnqT43.  SI PEDRO AT ANG UNANG SANTO PAPAhttp://www.youtube.com/watch?v=bxx_271Guao4. HINDI TOTOO NA FAITH ALONE PARA MALIGTAShttp://www.youtube.com/watch?v=otZucWsvxMc5. PAGDARASAL PARA SA MGA YUMAOhttp://www.youtube.com/watch?v=6zQKZ1rtS1M6.  KATAWAN AT DUGO NI CRISTOhttp://www.youtube.com/watch?v=UL_vZo9Omqo7. PAGTAWAG NG FATHER  SA MGA PARIhttp://www.youtube.com/watch?v=vCEU4BcMpaI

8. BIBLIYA AT TRADISYON NA SANDIGAN NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKOhttp://www.youtube.com/watch?v=isk6MePITZE9. HINDI TOTOO ANG ONCE SAVED ALWAYS SAVEhttp://www.youtube.com/watch?v=fi-t3tX1Vbc

10. TUNGKOL SA KUMPISAL SA PARIhttp://www.youtube.com/watch?v=JfsCsZC9WmE11. SIGN OF THE CROSShttp://www.youtube.com/watch?v=sr__ABmhGhE12. HINDI TOTOO NA ANG TUNAY NA IGLESIA AY NATALIKOD


http://www.youtube.com/watch?v=wTh0I90y9Qk13. PAGPAHID NG ABOhttp://www.youtube.com/watch?v=2KA42xnzNXE14. CANONIZATION OF SAINTS


http://www.youtube.com/watch?v=LMJZCd4vbtA15. ANG SIMBAHANG KATOLIKO AY ISA, APOSTOLIKO AT BANALhttp://www.youtube.com/watch?v=0Ba7c4HOSko16. TUNGKOL SA PAG IRAL NG PURGATORYO


http://www.youtube.com/watch?v=SVtnaJgSHCU17. PAGKADIYOS NG PANGINOONG JESU CRISTO


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u-qVgVnXaOk

No comments:

Post a Comment